สถิติหวยออกวันจันทร์


สถิติหวยออกวันอังคาร


สถิติหวยออกวันพุธ


สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี


สถิติหวยออกวันศุกร์


สถิติหวยออกวันเสาร์


สถิติหวยออกวันอาทิตย์
สถิติหวยออกวัน
วันที่ออก
เลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลที่ 1
วิ่ง
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 พฤศจิกายน 2561
58
หน้า 576 384 เลขท้าย 509 046
149840
0
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 ตุลาคม 2561
93
หน้า 186 392 เลขท้าย 192 212
200515
5
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 ตุลาคม 2561
99
หน้า 726 594 เลขท้าย 810 561
452643
3
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 กันยายน 2561
79
หน้า 323 539 เลขท้าย 155 561
149760
0
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 กันยายน 2561
26
หน้า 512 464 เลขท้าย 202 097
734510
0
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 สิงหาคม 2561
10
หน้า 670 340 เลขท้าย 815 591
586117
7
สถิติหวยออกวันพุธ
01 สิงหาคม 2561
78
หน้า 832 903 เลขท้าย 549 726
386602
2
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 กรกฎาคม 2561
27
หน้า 403 530 เลขท้าย 138 362
596324
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 กรกฎาคม 2561
83
หน้า 429 901 เลขท้าย 210 21
963623
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 มิถุนายน 2561
95
หน้า 553 310 เลขท้าย 650 24
988117
7
สถิติหวยออกวันพุธ
02 พฤษภาคม 2561
85
หน้า 527 980 เลขท้าย 225 602
248038
8
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 เมษายน 2561
60
หน้า 273 654 เลขท้าย 526 07
739229
9
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 เมษายน 2561
85
หน้า 131 787 เลขท้าย 638 924
412073
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 มีนาคม 2561
82
หน้า720 064 หลัง 205 489
218559
9
สถิติหวยออกวันศุกร์
02 มีนาคม 2561
29
หน้า 318 870 เลขท้าย 589 723
759415
5
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 กุมภาพันธ์ 2561
39
หน้า 007 388 เลขท้าย 230 748
309915
5
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 กุมภาพันธ์ 2561
31
หน้า 106 947 เลขท้าย 181 519
026853
3
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 มกราคม 2561
50
หน้า 624 799 เลขท้าย 397 236
203823
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
30 ธันวาคม 2560
98
หน้า 373 495 เลขท้าย 504 953
911234
4
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 ธันวาคม 2560
89
หน้า 616 836 เลขท้าย 290 938
955596
6
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 ธันวาคม 2560
33
หน้า 626 303 เลขท้าย 601 257
451005
5
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 พฤศจิกายน 2560
98
หน้า 831 961 เลขท้าย 477 628
292391
1
สถิติหวยออกวันพุธ
01 พฤศจิกายน 2560
85
หน้า 165 425 เลขท้าย 485 036
533726
6
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 ตุลาคม 2560
86
หน้า 180 971 เลขท้าย 128 287
413494
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 ตุลาคม 2560
52
หน้า 611 726 เลขท้าย 462 952
880714
4
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 กันยายน 2560
71
หน้า 172 647 เลขท้าย 340 388
170143
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 กันยายน 2560
65
หน้า 345 679 เลขท้าย 195 278
143224
4
สถิติหวยออกวันพุธ
16 สิงหาคม 2560
37
หน้า 115 302 เลขท้าย 253 945
715431
1
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 สิงหาคม 2560
36
หน้า 061 386 เลขท้าย 787 989
756519
9
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 กรกฎาคม 2560
87
หน้า 584 835 เลขท้าย390 823
820327
7
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 กรกฎาคม 2560
26
หน้า 226 489 เลขท้าย 005 688
112360
0
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 มิถุนายน 2560
47
หน้า 626 878 เลขท้าย 740 373
943142
2
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 มิถุนายน 2560
61
หน้า 121 218 เลขท้าย 581 881
053630
0
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 พฤษภาคม 2560
53
หน้า 008 396 เลขท้าย 490 603
454891
1
สถิติหวยออกวันอังคาร
02 พฤษภาคม 2560
35
หน้า 573 949 เลขท้าย 773 923
008656
6
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 เมษายน 2560
40
หน้า 766 973 หลัง 241 807
816729
9
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 เมษายน 2560
80
หน้า 020 057 หลัง 500 709
392785
5
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 มีนาคม 2560
92
หน้า 324 918 หลัง 694 941
273863
3
สถิติหวยออกวันพุธ
01 มีนาคม 2560
78
หน้า 450 560 หลัง 052 577
978453
3
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 กุมภาพันธ์ 2560
14
หน้า 128 464 หลัง 375 953
229116
6
สถิติหวยออกวันพุธ
01 กุมภาพันธ์ 2560
42
หน้า 066 807 หลัง 426 628
054672
2
สถิติหวยออกวันอังคาร
17 มกราคม 2560
25
หน้า 511 663 ท้าย 516 836
145157
7
สถิติหวยออกวันศุกร์
30 ธันวาคม 2559
46
หน้า 890 304 หลัง 477 769
377712
2
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 ธันวาคม 2559
35
หน้า 366 596 หลัง 199 716
435286
6
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 ธันวาคม 2559
77
หน้า 513 873 หลัง 148 450
086069
9
สถิติหวยออกวันพุธ
16 พฤศจิกายน 2559
44
หน้า 682 040 หลัง 570 558
858383
3
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 พฤศจิกายน 2559
86
หน้า 976 824 หลัง 752 038
785438
8
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 ตุลาคม 2559
98
หน้า 692 885 หลัง 032 587
571947
7
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 ตุลาคม 2559
33
หน้า 280 194 หลัง 458 017
887102
2
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 กันยายน 2559
42
หน้า 583 493 หลัง 160 043
240650
0
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 กันยายน 2559
62
หน้า 334 335 หลัง 630 669
638684
4
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 สิงหาคม 2559
33
หน้า 966 366 หลัง 596 631
254004
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 สิงหาคม 2559
57
หน้า 538 983 หลัง 472 871
272932
2
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 กรกฎาคม 2559
55
หน้า 734 552 หลัง 925 158
449764
4
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 กรกฎาคม 2559
53
หน้า 169 609 ท้าย 173 302
082460
0
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 มิถุนายน 2559
79
หน้า 804 251 ท้าย 749 321
073816
6
สถิติหวยออกวันพุธ
01 มิถุนายน 2559
14
หน้า 775 111 หลัง 937 880
511825
5
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 พฤษภาคม 2559
98
หน้า 975 382 หลัง 268 087
141737
7
สถิติหวยออกวันจันทร์
02 พฤษภาคม 2559
02
หน้า 238 403 หลัง 671 046
399459
9
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 เมษายน 2559
87
หน้า 228 008 หลัง 507 523
221609
9
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 เมษายน 2559
92
หน้า 546 390 หลัง 285 852
066720
0
สถิติหวยออกวันพุธ
16 มีนาคม 2559
32
หน้า 877 855 หลัง 973 004
134918
8
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 มีนาคม 2559
06
หน้า 530 426 หลัง 155 743
439686
6
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 กุมภาพันธ์ 2559
98
หน้า 699 312 หลัง 309 535
356364
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 กุมภาพันธ์ 2559
09
หน้า 625 999 หลัง 054 076
927800
0
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 มกราคม 2559
50
หน้า 031 532 หลัง 786 743
304371
1
สถิติหวยออกวันพุธ
30 ธันวาคม 2558
02
หน้า 246 264 หลัง 895 596
008217
7
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
17 ธันวาคม 2558
08
หน้า 140 250 หลัง 094 638
930255
5
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 ธันวาคม 2558
78
หน้า 238 181 หลัง 714 175
915350
0
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 พฤศจิกายน 2558
03
หน้า241 028 หลัง 643 802
795283
3
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 พฤศจิกายน 2558
45
หน้า 106 757 หลัง 166 473
361211
1
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 ตุลาคม 2558
62
หน้า 457 134 ท้าย 412 054
968630
0
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 ตุลาคม 2558
07
หน้า 175 918 ท้าย 440 799
594825
5
สถิติหวยออกวันพุธ
16 กันยายน 2558
06
หน้า 435 209 ท้าย 375 084
743148
8
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 กันยายน 2558
89
068 819
021094
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 สิงหาคม 2558
40
781 227 624 648
033363
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 สิงหาคม 2558
53
333 598 648 889
518677
7
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 กรกฎาคม 2558
49
761 461 830 294
121507
7
สถิติหวยออกวันพุธ
01 กรกฎาคม 2558
26
565 814 081 567
759049
9
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 มิถุนายน 2558
05
429 253 386 532
644742
2
สถิติหวยออกวันอังคาร
02 มิถุนายน 2558
65
314 700 876 969
388881
1
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 พฤษภาคม 2558
38
484 799 851 928
011421
1
สถิติหวยออกวันเสาร์
02 พฤษภาคม 2558
30
163 195 366 818
543466
6
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 เมษายน 2558
38
101 164 973 495
506260
0
สถิติหวยออกวันพุธ
01 เมษายน 2558
70
558 962 557 861
605704
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 มีนาคม 2558
92
339 622 623 757
048151
1
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 มีนาคม 2558
34
008 031 498 857
240237
7
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 กุมภาพันธ์ 2558
90
103 392 825 843
001864
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 กุมภาพันธ์ 2558
79
083 286 813 008
155537
7
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 มกราคม 2558
74
068 398 595 877
244351
1
สถิติหวยออกวันอังคาร
30 ธันวาคม 2557
57
353 853 950 982
461704
4
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 ธันวาคม 2557
90
080 763 775 901
948354
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 ธันวาคม 2557
11
820 380 580 161
480449
9
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 พฤศจิกายน 2557
25
179 422 480 709
479804
4
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 พฤศจิกายน 2557
44
203 607 855 979
206608
8
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 ตุลาคม 2557
94
647 784 848 910
656409
9
สถิติหวยออกวันพุธ
01 ตุลาคม 2557
44
251 086 159 520
375615
5
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 กันยายน 2557
35
112 257 342 790
772269
9
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 กันยายน 2557
22
308 912 477 490
856763
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 สิงหาคม 2557
91
187 633 639 912
662842
2
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 สิงหาคม 2557
82
349 576 623 637
766391
1
สถิติหวยออกวันพุธ
16 กรกฎาคม 2557
45
104 117 205 944
468728
8
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 กรกฎาคม 2557
39
123 271 441 864
378477
7
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 มิถุนายน 2557
95
140 158 576 639
673920
0
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 มิถุนายน 2557
18
160 324 409 636
781198
8
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 พฤษภาคม 2557
20
150 505 112 246
087523
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
02 พฤษภาคม 2557
52
143 158 673 797
103297
7
สถิติหวยออกวันพุธ
16 เมษายน 2557
26
013 344 355 634
153406
6
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 เมษายน 2557
95
186 499 835 938
028866
6
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 มีนาคม 2557
79
250 305 400 904
531404
4
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 มีนาคม 2557
35
116 537 753 798
906318
8
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 กุมภาพันธ์ 2557
01
397 530 074 521
384245
5
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 กุมภาพันธ์ 2557
95
406 492 888 976
180149
9
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 มกราคม 2557
52
242 077 149 510
306902
2
สถิติหวยออกวันจันทร์
30 ธันวาคม 2556
48
513 750 503 275
561072
2
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 ธันวาคม 2556
79
826 228 111 742
341767
7
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 ธันวาคม 2556
27
734 766 074 980
168795
5
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 พฤศจิกายน 2556
28
069 304 672 753
806925
5
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 พฤศจิกายน 2556
47
502 020 256 173
739804
4
สถิติหวยออกวันพุธ
16 ตุลาคม 2556
60
402 529 876 952
963289
9
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 ตุลาคม 2556
14
576 324 650 028
647882
2
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 กันยายน 2556
63
056 754 574 235
562684
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 กันยายน 2556
05
281 570 800 045
548123
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 สิงหาคม 2556
20
417 945 448 201
321327
7
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 สิงหาคม 2556
82
880 451 718 329
356435
5
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 กรกฎาคม 2556
86
352 210 584 526
566996
6
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 กรกฎาคม 2556
51
075 284 903 904
646905
5
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 มิถุนายน 2556
69
390 098 114 502
289673
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 มิถุนายน 2556
90
716 768 480 713
935489
9
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 พฤษภาคม 2556
56
034 261 390 945
687125
5
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
02 พฤษภาคม 2556
07
272 359 516 830
603458
8
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 เมษายน 2556
86
828 834 862 906
843846
6
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 เมษายน 2556
53
170 430 670 725
571688
8
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 มีนาคม 2556
52
860 959 175 529
968433
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 มีนาคม 2556
37
972 721 133 775
976241
1
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 กุมภาพันธ์ 2556
09
109 386 657 708
368257
7
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 กุมภาพันธ์ 2556
66
452 695 641 782
565566
6
สถิติหวยออกวันพุธ
16 มกราคม 2556
08
555 196 374 334
820981
1
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
30 ธันวาคม 2555
00
126 589 832 864
302358
8
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 ธันวาคม 2555
72
008 734 745 778
529624
4
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 ธันวาคม 2555
43
303 434 489 553
110443
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 พฤศจิกายน 2555
15
576 560 804 627
639500
0
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 พฤศจิกายน 2555
63
217 188 285 338
524694
4
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 ตุลาคม 2555
28
089 152 396 868
281343
3
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 ตุลาคม 2555
58
940 554 291 873
124025
5
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 กันยายน 2555
79
242 752 123 770
540143
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 กันยายน 2555
07
148 598 639 736
329997
7
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 สิงหาคม 2555
28
032 612 775 730
683877
7
สถิติหวยออกวันพุธ
01 สิงหาคม 2555
50
820 599 796 745
895590
0
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 กรกฎาคม 2555
11
897 224 159 042
904050
0
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 กรกฎาคม 2555
60
530 611 656 715
915900
0
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 มิถุนายน 2555
51
238 790 479 547
159373
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 มิถุนายน 2555
38
606 576 895 399
882727
7
สถิติหวยออกวันพุธ
16 พฤษภาคม 2555
31
504 309 902 301
814418
8
สถิติหวยออกวันพุธ
02 พฤษภาคม 2555
29
589 597 426 468
889501
1
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 เมษายน 2555
62
088 216 722 754
583470
0
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 เมษายน 2555
69
074 332 581 616
257562
2
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 มีนาคม 2555
08
606 333 573 350
607064
4
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 มีนาคม 2555
79
295 135 711 199
222518
8
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 กุมภาพันธ์ 2555
18
906 214 111 420
648684
4
สถิติหวยออกวันพุธ
01 กุมภาพันธ์ 2555
32
426 498 598 749
320605
5
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 มกราคม 2555
81
150 328 639 941
451445
5
สถิติหวยออกวันศุกร์
30 ธันวาคม 2554
65
026 168 541 597
526402
2
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 ธันวาคม 2554
21
235 295 651 784
884178
8
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 ธันวาคม 2554
02
922 253 857 739
408147
7
สถิติหวยออกวันพุธ
16 พฤศจิกายน 2554
57
406 425 551 993
997777
7
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 พฤศจิกายน 2554
54
771 380 065 221
805540
0
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 ตุลาคม 2554
83
057 329 507 991
955756
6
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 ตุลาคม 2554
15
104 189 499 957
511052
2
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 กันยายน 2554
28
384 645 812 589
713198
8
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 กันยายน 2554
85
847 021 533 821
724533
3
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 สิงหาคม 2554
62
814 345 074 005
536960
0
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 สิงหาคม 2554
12
703 583 660 221
812756
6
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 กรกฎาคม 2554
12
052 227 534 609
116556
6
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 กรกฎาคม 2554
51
160 390 463 780
622953
3
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 มิถุนายน 2554
88
486 167 162 582
351276
6
สถิติหวยออกวันพุธ
01 มิถุนายน 2554
46
656 346 801 556
562370
0
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 พฤษภาคม 2554
05
700 044 071 889
406417
7
สถิติหวยออกวันจันทร์
02 พฤษภาคม 2554
85
421 945 133 524
054136
6
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 เมษายน 2554
44
213 263 397 593
825988
8
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 เมษายน 2554
01
723 584 040 036
814931
1
สถิติหวยออกวันพุธ
16 มีนาคม 2554
96
209 463 945 737
593331
1
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 มีนาคม 2554
97
544 357 926 396
656037
7
สถิติหวยออกวันพุธ
16 กุมภาพันธ์ 2554
27
384 388 510 535
481746
6
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 กุมภาพันธ์ 2554
55
121 361 432 596
610089
9
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 มกราคม 2554
23
185 227 546 758
281062
2
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
30 ธันวาคม 2553
49
153 186 933 936
884112
2
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 ธันวาคม 2553
24
306 315 529 533
334380
0
สถิติหวยออกวันพุธ
01 ธันวาคม 2553
09
086 470 474 664
181752
2
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 พฤศจิกายน 2553
43
129 763 907 979
813993
3
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 พฤศจิกายน 2553
59
653 739 801 968
191100
0
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 ตุลาคม 2553
42
310 385 518 872
621377
7
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 ตุลาคม 2553
02
003 091 246 996
488372
2
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 กันยายน 2553
66
103 316 431 075
017422
2
สถิติหวยออกวันพุธ
01 กันยายน 2553
11
096 570 656 784
354656
6
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 สิงหาคม 2553
64
448 578 689 986
911097
7
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 สิงหาคม 2553
10
182 191 727 769
210008
8
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 กรกฎาคม 2553
34
024 219 309 572
180387
7
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 กรกฎาคม 2553
68
450 893 918 961
480239
9
สถิติหวยออกวันพุธ
16 มิถุนายน 2553
73
200 628 681 816
500104
4
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 มิถุนายน 2553
81
298 374 673 996
444874
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 พฤษภาคม 2553
12
008 151 293 770
480012
2
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
02 พฤษภาคม 2553
06
040 382 517 618
360371
1
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 เมษายน 2553
96
154 285 744 811
211743
3
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 เมษายน 2553
22
040 174 447 663
959517
7
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 มีนาคม 2553
97
457 627 374 470
364222
2
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 มีนาคม 2553
97
457 627 374 470
215227
7
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 กุมภาพันธ์ 2553
03
026 137 362 985
133707
7
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 กุมภาพันธ์ 2553
14
403 577 694 936
186312
2
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 มกราคม 2553
67
413 459 646 781
073577
7
สถิติหวยออกวันพุธ
30 ธันวาคม 2552
87
337 419 598 993
994304
4
สถิติหวยออกวันพุธ
16 ธันวาคม 2552
05
142 524 694 775
685141
1
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 ธันวาคม 2552
59
188 252 412 937
776980
0
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 พฤศจิกายน 2552
58
072 299 536 952
055986
6
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 พฤศจิกายน 2552
85
366 465 642 923
689140
0
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 ตุลาคม 2552
00
122 135 174 226
258487
7
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 ตุลาคม 2552
06
255 714 435 249
169387
7
สถิติหวยออกวันพุธ
16 กันยายน 2552
48
166 200 353 539
202912
2
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 กันยายน 2552
32
435 446 447 924
015865
5
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 สิงหาคม 2552
96
292 577 658 843
462933
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 สิงหาคม 2552
92
239 374 421 688
154986
6
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 กรกฎาคม 2552
94
005 177 356 836
000816
6
สถิติหวยออกวันพุธ
01 กรกฎาคม 2552
66
107 233 385 799
207542
2
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 มิถุนายน 2552
15
044 125 179 954
930456
6
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 มิถุนายน 2552
26
097 240 242 642
777661
1
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 พฤษภาคม 2552
54
362 368 838 892
111411
1
สถิติหวยออกวันเสาร์
02 พฤษภาคม 2552
11
222 301 549 947
294452
2
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 เมษายน 2552
33
007 179 570 954
368415
5
สถิติหวยออกวันพุธ
01 เมษายน 2552
50
044 113 363 572
816578
8
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 มีนาคม 2552
36
063 228 424 929
268812
2
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 มีนาคม 2552
67
224 238 295 665
553091
1
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 กุมภาพันธ์ 2552
93
115 434 939 961
038730
0
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 กุมภาพันธ์ 2552
69
015 427 660 777
534533
3
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 มกราคม 2552
25
266 800 842 885
743212
2
สถิติหวยออกวันอังคาร
30 ธันวาคม 2551
22
094 197 831 984
218596
6
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 ธันวาคม 2551
25
305 715 803 959
074114
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 ธันวาคม 2551
05
013 260 617 957
205434
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 พฤศจิกายน 2551
20
068 589 824 877
002612
2
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 พฤศจิกายน 2551
76
285 333 421 929
272028
8
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 ตุลาคม 2551
98
324 526 644 648
431277
7
สถิติหวยออกวันพุธ
01 ตุลาคม 2551
67
204 302 311 395
882911
1
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 กันยายน 2551
56
378 534 557 691
012377
7
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 กันยายน 2551
09
027 206 413 904
695993
3
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 สิงหาคม 2551
36
161 445 457 744
380377
7
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 สิงหาคม 2551
11
236 386 408 913
850348
8
สถิติหวยออกวันพุธ
16 กรกฎาคม 2551
41
344 401 486 576
257374
4
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 กรกฎาคม 2551
50
096 287 490 523
943671
1
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 มิถุนายน 2551
75
339 345 639 870
729111
1
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 มิถุนายน 2551
35
370 666 747 916
414875
5
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 พฤษภาคม 2551
69
193 120 355 214
329231
1
สถิติหวยออกวันศุกร์
02 พฤษภาคม 2551
62
001 133 001 792
453011
1
สถิติหวยออกวันพุธ
16 เมษายน 2551
64
008 043 584 802
982800
0
สถิติหวยออกวันอังคาร
01 เมษายน 2551
71
124 195 200 586
012653
3
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 มีนาคม 2551
33
077 974 085 158
074946
6
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 มีนาคม 2551
05
056 085 371 691
936685
5
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 กุมภาพันธ์ 2551
80
344 512 630 892
137054
4
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 กุมภาพันธ์ 2551
26
311 472 732 796
212684
4
สถิติหวยออกวันพุธ
16 มกราคม 2551
81
413 548 942 965
556010
0
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
30 ธันวาคม 2550
81
267 490 741 787
595411
1
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 ธันวาคม 2550
96
425 432 460 702
513501
1
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 พฤศจิกายน 2550
73
130 198 752 844
562481
1
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 พฤศจิกายน 2550
88
213 277 524 648
927907
7
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 ตุลาคม 2550
48
158 663 685 846
032988
8
สถิติหวยออกวันจันทร์
01 ตุลาคม 2550
76
090 104 126 667
430667
7
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
16 กันยายน 2550
45
247 273 604 608
499336
6
สถิติหวยออกวันเสาร์
01 กันยายน 2550
69
293 505 518 520
331810
0
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
16 สิงหาคม 2550
93
234 236 312 424
476207
7
สถิติหวยออกวันพุธ
01 สิงหาคม 2550
29
006 048 885 962
429924
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 กรกฎาคม 2550
77
105 183 334 947
527384
4
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 กรกฎาคม 2550
76
146 287 638 949
565151
1
สถิติหวยออกวันเสาร์
16 มิถุนายน 2550
41
424 589 907 989
393194
4
สถิติหวยออกวันศุกร์
01 มิถุนายน 2550
05
242 433 523 739
836393
3
สถิติหวยออกวันพุธ
16 พฤษภาคม 2550
25
585 751 858 924
232897
7
สถิติหวยออกวันพุธ
02 พฤษภาคม 2550
81
442 553 729 881
430374
4
สถิติหวยออกวันจันทร์
16 เมษายน 2550
63
013 522 866 987
405105
5
สถิติหวยออกวันอาทิตย์
01 เมษายน 2550
93
022 677 794 814
622780
0
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 มีนาคม 2550
85
001 191 350 906
876763
3
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 มีนาคม 2550
61
294 801 942 949
742425
5
สถิติหวยออกวันศุกร์
16 กุมภาพันธ์ 2550
95
384 607 625 979
277859
9
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
01 กุมภาพันธ์ 2550
56
239 287 865 893
769925
5
สถิติหวยออกวันอังคาร
16 มกราคม 2550
55
263 293 803 845
838739
9
สถิติหวยออกวันเสาร์
30 ธันวาคม 2549
07
164 403 811 971
778584
4

สถิติหวยออกวัน

สถิติหวยเลข 1 ออก 29 ครั้ง


สถิติหวยเลข 2 ออก 28 ครั้ง


สถิติหวยเลข 3 ออก 30 ครั้ง


สถิติหวยเลข 4 ออก 35 ครั้ง


สถิติหวยเลข 5 ออก 25 ครั้ง


สถิติหวยเลข 6 ออก 27 ครั้ง


สถิติหวยเลข 7 ออก 39 ครั้ง


สถิติหวยเลข 8 ออก 21 ครั้ง


สถิติหวยเลข 9 ออก 18 ครั้ง


สถิติหวยเลข 0 ออก 30 ครั้ง 
+ เลขเด็ดที่ 448226 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
เลขที่ชอบๆ
.Kruau 57. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
469
เลขเด็ดล่าง
62

จาก .Kruau 57. [วันที่ส่ง15-08-2019 21:18:40]   IP: 119.42.87.23
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447848 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขสรุปล่างไปหาซื้อล๊อตเตอรี่ของอาจารย์ทุกท่านค่ะ

จาก .ตะวันจันทรา. [วันที่ส่ง10-05-2019 21:51:39]   IP: 182.232.31.241
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447847 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขสรุปล่างไปหาซื้อล๊อตเตอรี่ของอาจารย์ทุกท่านค่ะ

จาก .ตะวันจันทรา. [วันที่ส่ง10-05-2019 21:50:16]   IP: 182.232.151.41
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447143 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
449 499 249.....49.......................................99
.1 / 12 / 61. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
249
เลขเด็ดล่าง
99

จาก .1 / 12 / 61. [วันที่ส่ง01-12-2018 14:06:07]   IP: 180.183.61.86
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447100 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
มีทุนแล้วนะ งวดนี้เเตรียมตัวรวย

จาก .1 / 12 / 61. [วันที่ส่ง20-11-2018 15:36:09]   IP: 180.183.182.149
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447080 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
246..........................11..61
.16 / 11 / 61. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
246
เลขเด็ดล่าง
11
จาก .16 / 11 / 61. [วันที่ส่ง16-11-2018 12:25:43]   IP: 180.183.182.149
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447051 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขงวด16พย.ค่ะ
จาก .Tawanjunthar. [วันที่ส่ง08-11-2018 09:28:55]   IP: 49.229.89.137
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 447050 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขค่ะ
จาก .Tawanjunthar. [วันที่ส่ง08-11-2018 09:26:12]   IP: 49.229.89.137
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 446917 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
งวด 1 พย. 61 เลขชุด สองตัว บน ล่าง 51 53 59 57 71 73 79 67 60 63 69 12 70 14 18 24 25 28 บน อาจเป็น คู่โต๊ด แต่ มีมาแน่ ล่าง อาจมาเป็นตัวกลับหรือไม่มา
จาก .เชื่อก็ใช่เลย. [วันที่ส่ง17-10-2018 23:20:03]   IP: 180.183.57.132
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 446462 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ขอบคุณครับที่ติดตามโพสยากครับ บน 7777**07 17 27 37 47 57 67 77 87 97***87*78* ล่าง**46 49**9999โชคดีครับแฟนคลับเซียรเร แต่ขอเลขเนติ555 คุณเมย์5* **925 000*
จาก .Neti. [วันที่ส่ง01-08-2018 14:27:21]   IP: 223.206.247.63
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 446124 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
งวดที่แล้วพลาดไป 1 แต้ม งวดนี้ขอแก้ตัวครับ มาแน่ 3 4 5 จับคู่ 53 37 41 57 30 40
.อ.ปัญญาดี. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
40
เลขเด็ดล่าง
53
จาก .อ.ปัญญาดี. [วันที่ส่ง24-06-2018 19:14:44]   IP: 118.175.236.202
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 446009 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน ตามดูมา 2-3 งวดแล้วค่ะ ขอบคุณเลขดับ และเลขเด่นที่ให้มานะคะ ขอเป็นสมาชิกด้วยอีกคนค่ะ
.แวะมาส่อง. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
7
เลขเด็ดล่าง
0
จาก .แวะมาส่อง. [วันที่ส่ง07-06-2018 10:15:38]   IP: 180.183.45.173
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 445997 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ขอ3ตัตรงจะเอาเงินไปซ้อมบ้าน
จาก .หรั่ง. [วันที่ส่ง06-06-2018 09:49:24]   IP: 184.22.18.242
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 445346 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
วิ่งบน8 418 : 608 : 485 วิ่งล่าง9 79:97:49:94
.หน่อง ปัตตานี. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
8
เลขเด็ดล่าง
9
จาก .หน่อง ปัตตานี. [วันที่ส่ง01-02-2018 12:36:30]   IP: 107.167.103.254
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 445265 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
โกหกหลอกลวงทั้งนั้น มึงไม่ใช่เทวดามาจากไหน ทำมาหากินไม่ขึ้นหรอก ชาวบ้านเสียเงินเปล่าๆ
.yujip. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
56
เลขเด็ดล่าง
65
จาก .yujip. [วันที่ส่ง11-01-2018 23:54:44]   IP: 171.6.232.83
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 444983 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอชมเลขเด็ดๆ ค่ะ
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง04-11-2017 15:35:51]   IP: 171.100.24.252
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 444184 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ขอเด็ดๆๆ
จาก .เรยา. [วันที่ส่ง26-07-2017 19:26:14]   IP: 49.228.253.106
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 444107 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
บน954-854-518-508 ล่าง25-45 (บน518น่าจะมาแรง ส่วนล่าง25ก็ไม่เบานะ)
.ป๊าเฮง. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
854
เลขเด็ดล่าง
25
จาก .ป๊าเฮง. [วันที่ส่ง16-07-2017 12:18:57]   IP: 125.25.122.218
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 444102 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
บน954-854-518-508 ล่าง25-45 (บน518น่าจะมาแรง ส่วนล่าง25ก็ไม่เบานะ)
.ป๊าเฮง. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
854
เลขเด็ดล่าง
25
จาก .ป๊าเฮง. [วันที่ส่ง16-07-2017 10:19:07]   IP: 1.10.206.123
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 442364 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
Waiting
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง16-02-2017 09:20:39]   IP: 171.100.24.16
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 442272 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
Du f
.EcTkRtOj. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
GrE
เลขเด็ดล่าง
Ob
จาก .EcTkRtOj. [วันที่ส่ง13-02-2017 21:50:28]   IP: 188.143.232.32
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 441493 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
คุณ sor...คุณ j-t...ขอเลขเด็ดเป็นของขวัญปีใหม่ได้มั้ยคะ
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง21-12-2016 07:25:22]   IP: 171.99.162.126
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 441075 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขคุณsorและคุณj-tค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
จาก .สา. [วันที่ส่ง14-11-2016 08:33:47]   IP: 27.130.13.173
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 441010 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
Waitting...................
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง07-11-2016 13:14:48]   IP: 171.100.24.240
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 440693 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอหวยคุณน่ะค่ะ 16/10/59 ค่ะ
จาก .บิ๋มค่ะ. [วันที่ส่ง15-10-2016 07:44:36]   IP: 223.206.243.134
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 440658 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอคุณsorและคุณj-tค่ะ
จาก .สา. [วันที่ส่ง11-10-2016 20:29:05]   IP: 27.130.14.214
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 440475 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขของคุณ sor ค่ะ
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง30-09-2016 15:19:34]   IP: 171.100.24.245
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 440333 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
น้ำหนัก 4 กับ 6 ใกล้เคียง เด่น 46x 124... 69..63
จาก .่่่j-t. [วันที่ส่ง26-09-2016 14:06:23]   IP: 171.6.227.48
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 440174 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ขอบคุณค่ะ....คุณ j-t...ยังแม่นเหมือนเดิม...รองวดต่อไปอยู่น้า
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง18-09-2016 14:46:28]   IP: 171.100.25.242
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 440056 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
น้ำหนัก 8 กับ 0 ใกล้เคียงกัน
จาก .j-t. [วันที่ส่ง15-09-2016 17:00:15]   IP: 27.130.136.56
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439812 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอคุณ sor...คุณ j-t ค่ะ
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง01-09-2016 09:13:57]   IP: 171.100.24.97
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439663 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
รอเลขดาวเด่นคุณsorค่ะ
จาก .สา. [วันที่ส่ง25-08-2016 22:15:20]   IP: 171.6.246.85
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439548 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
บน.คู่โต๊ด52.58.28.825.852/ล่าง42.45.44.22.25
.บุศ. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
825
เลขเด็ดล่าง
24
จาก .บุศ. [วันที่ส่ง19-08-2016 10:56:12]   IP: 119.76.108.1
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439346 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ขอบคุณคุณsorมากค่ะ
จาก .สา. [วันที่ส่ง15-08-2016 08:06:43]   IP: 171.6.249.49
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439344 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
สวัสดีทุกท่าน ขอให้มีโชคนะครับดาวที่เด่นมากที่สุดคือ.....3-5-4....โชคดีครับ
จาก .sor. [วันที่ส่ง15-08-2016 06:53:08]   IP: 171.96.194.109
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439221 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
บน.คู่โต๊ด3-30-34-39-35-439-034-053-/ล่าง9-39-89-79-59-09
.บุศ. ให้เลขเด็ด
เลขเด็ดบน
053
เลขเด็ดล่าง
39
จาก .บุศ. [วันที่ส่ง09-08-2016 14:30:24]   IP: 119.76.108.24
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439182 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ไม่ต้องไรมาก...แค่เอาเลขดาวเด่นของคุณ sor...มาเล่นตรงโต๊ด...หรือตัดสองตัวก็ได้ตังกินหนมแระ...ว่าแต่งวดมายังคะ??? >__<
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง07-08-2016 13:27:06]   IP: 58.11.253.142
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 439130 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
สวัสดีค่ะ คุณsor ติดตามมานาน แต่ไม่เคยได้มาทักทาย เคยถูก217กับคุณsor เห็นเลขดาวที่คุณลงไว้ งวดนี้ขอเลขดาวเด่นอีกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
จาก .สา. [วันที่ส่ง05-08-2016 09:25:19]   IP: 171.6.248.130
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 438992 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ขอให้คุณ sor...มีโชคเยอะๆ เหมือนกันนะคะ...ขอบคุณค่ะ
จาก .เมย์ สมุทรปราการ. [วันที่ส่ง31-07-2016 21:53:39]   IP: 1.46.34.176
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |
+ เลขเด็ดที่ 438981 :    [แจ้งลบข้อความนี้]
ปีนี้ไม่ได้เข้าครับคุณเมย์ขอให้มีโชคนะครับดาวที่เด่นมากที่สุดคือ.....2-3-8
จาก .sor. [วันที่ส่ง31-07-2016 18:19:03]   IP: 115.87.49.152
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | ตรวจหวย |

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ : ***
ข้อความ : ***
ให้เลขเด็ดบน : ให้เลขเด็ดล่าง :     >> ตรวจใครให้หวยถูกบ้าง <<
เลขเด็ด Reload Image
* ป้อนรหัสดังภาพ